Osiguranje profesionalne odgovornosti posrednika u prometu i zakupu nepokretnosti

Ako želite da se zaštitite od odgovornosti za prouzrokovanu štetu nastalu iz profesionalne delatnosti, odnosno posredovanja u prometu i zakupu nepokretnosti, onda je “AMS Osiguranje” a.d.o. pravo rešenje za vas.

Osiguranjem profesionalne odgovornosti posrednika u prometu i zakupu nepokretnosti pokriveni ste od odgovornosti za čisto finansijske štete, uzrokovane profesionalnom greškom, nesavesnim ili nestručnim postupkom, odnosno propustom osiguranika, na štetu trećeg lica – klijenta.

Maksimalna obaveza osiguravača po jednom osiguranom slučaju iznosi *15.000 EUR i ukupno za period trajanja osiguranja *45.000 EUR, u svemu u skladu sa zakonskim obavezama koje moraju ispuniti posrednici u prometu nepokretnosti.

*U dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan zaključenja Ugovora o osiguranju

WEBSHOP