AMS OSIGURANJE A.D.O.

O nama - Karijera

 

AMS Osiguranje a.d.o. posebnu pažnju poklanja odabiru vrhunskih kadrova. Dobri uslovi rada i stumulativno okruženje, zaposlenima daju priliku za razvoj svoje profesionalne karijere kroz seminare, kurseve i više raznih internih i eksternih stručnih radionica.

U profesionalnom okruženju zaposleni svojom motivisanošću, inovativnošću i maksimalnoj posvećenosti Društvu  nalaze mogućnosti za povećan stepen produktivnosti u radu i napredovanju.
AMS Osiguranje a.d.o. raspolaže velikim potencijalom u vidu ljudskih resursa permanentno se uvećava kontinuiranim usavršavanjem znanja kadrova i uvođenjem novih tehnologija radnih procesa.
Smatramo  da je samo zadovoljan zaposleni sa razvojnom crtom u sebi,  pokretač ostvarenja vizije i trajnog očuvanja uspešne misije.
Ukoliko smatrate da biste svojim zalaganjem, obrazovanjem i iskustvom mogli da date doprinos našem Društvu, pošaljite nam radnu biografiju na adresu [email protected]

 

INFO I POMOĆ: 0800 009 009