AMS OSIGURANJE A.D.O.

Aktuelnosti
Vesti i obaveštenja

Sazivanje 64. (redovne) sednice Skupštine akcionara

1. Poziv za 64. sednicu Skupštine akcionara 2. Obaveštenje za akcionare 3. Formular ovlašćenja za učešće u radu

POTREBNA VAM JE POLISA KOJA JE AKTIVNA NEPOSREDNO PRED LET?

AMS Osiguranje nedavno je uvelo novu pogodnost za sve koji lete domaćim avioprevoznikom “Er Srbijom”. Sa ovom pogodnošću ne morate više brinut

Obaveštenje o isplati dividende za 2022. godinu

Obaveštenje o nameri isplate dividende za 2022. godinu (20.09.2023) Obaveštenje o isplati dividende za 2022. godinu (12.10.2023.)

Zapisnik sa 63. (vanredne) sednice Skupštine akcionara

Zapisnik sa 63. (vanredne) sednice Skupštine akcionara

Izveštaj sa 63. (vanredne) sednice Skupštine akcionara

Izveštaj sa 63. (vanredne) sednice Skupštine akcionara

Sazivanje 63. (vanredne) sednice Skupštine akcionara

Poziv za 63. sednicu Skupštine akcionara Obaveštenje za akcionare Formular ovlašćenja za učešće u radu

Zapisnik sa 62. (redovne) sednica Skupštine akcionara

Zapisnik sa 62. (redovne) sednice Skupštine akcionara

Izveštaj sa 62. (redovne) sednice Skupštine akcionara

Izveštaj sa 62. (redovne) sednice Skupštine akcionara

1 2 3
INFO I POMOĆ: 0800 009 009