AMS OSIGURANJE A.D.O.

Aktuelnosti
Vesti i obaveštenja

Sazivanje 60. (vanredne) sednice Skupštine akcionara

Poziv za 60. (vanrednu) sednicu Skupštine akcionara Obaveštenje za akcionare Formular ovlašćenja za učešće u radu

Zapisnik sa 59. (vanredne) sednice Skupštine akcionara

Zapisnik sa 59. (vanredne) sednice Skupštine akcionara

Izveštaj sa 59. sednice Skupštine akcionara

Izveštaj sa 59. (vanredne) sednice Skupštine akcionara

Povrat razlike u premiji osiguranja od autoodgovornosti posredstvom JP "Pošta Srbije"

AMS Osiguranje nastavlja sa procesom isplate povrata dela premije klijentima - fizičkim  licima koja su u periodu od 03.08.2022. do 25.08.2022. godine ugovorili pol

Sazivanje 59. (vanredne) sednice Skupštine akcionara

Poziv za 59. (vanrednu) sednicu Skupštine akcionara Obaveštenje za akcionare Formular ovlašćenja za učešće u radu

Povrat razlike u premiji osiguranja od autoodgovornosti za korisnike AMS Osiguranja

AMS Osiguranje poziva sve svoje osiguranike koji su u periodu od 03.08.2022. do 25.08.2022. godine zaključili polisu osiguranja od autoodgovornosti da se obrate sa zahte

1 2 3
INFO I POMOĆ: 0800 009 009