AMS OSIGURANJE A.D.O.

Aktuelnosti
Vesti i obaveštenja

Izveštaj sa 59. sednice Skupštine akcionara

Izveštaj sa 59. (vanredne) sednice Skupštine akcionara

Povrat razlike u premiji osiguranja od autoodgovornosti posredstvom JP "Pošta Srbije"

AMS Osiguranje nastavlja sa procesom isplate povrata dela premije klijentima - fizičkim  licima koja su u periodu od 03.08.2022. do 25.08.2022. godine ugovorili pol

Sazivanje 59. (vanredne) sednice Skupštine akcionara

Poziv za 59. (vanrednu) sednicu Skupštine akcionara Obaveštenje za akcionare Formular ovlašćenja za učešće u radu

Povrat razlike u premiji osiguranja od autoodgovornosti za korisnike AMS Osiguranja

AMS Osiguranje poziva sve svoje osiguranike koji su u periodu od 03.08.2022. do 25.08.2022. godine zaključili polisu osiguranja od autoodgovornosti da se obrate sa zahte

Izveštaj sa 58. sednice Skupštine akcionara

Izveštaj sa 58. (vanredne) sednice Skupštine akcionara Zapisnik sa 58. (vanredne) sednice Skupštine akcionara

Sazivanje 58. (vanredne) sednice Skupštine akcionara

Poziv za 58. (vanrednu) sednicu Skupštine akcionara Obaveštenje za akcionare Formular ovlašćenja za učešće u radu

Izveštaj sa 57. sednice Skupštine akcionara

Izveštaj sa 57. (redovne) sednice Skupštine akcionara (29.04.2022) Zapisnik sa 57. (redovne) sednice Skupštine akcionara (29.04.2022)

Sazivanje 57. (redovne) sednice Skupštine akcionara

  1. Poziv za 57. sednicu Skupštine akcionara - Odluka o sazivanju Skupštine akcionara 2. Obaveštenje za akcionare 3. Formular ovla&sca

1 2 3
INFO I POMOĆ: 0800 009 009