AMS OSIGURANJE A.D.O.

Aktuelnosti
Vesti i obaveštenja

Izveštaj sa 58. sednice Skupštine akcionara

Izveštaj sa 58. (vanredne) sednice Skupštine akcionara Zapisnik sa 58. (vanredne) sednice Skupštine akcionara

Sazivanje 58. (vanredne) sednice Skupštine akcionara

Poziv za 58. (vanrednu) sednicu Skupštine akcionara Obaveštenje za akcionare Formular ovlašćenja za učešće u radu

Izveštaj sa 57. sednice Skupštine akcionara

Izveštaj sa 57. (redovne) sednice Skupštine akcionara (29.04.2022) Zapisnik sa 57. (redovne) sednice Skupštine akcionara (29.04.2022)

Sazivanje 57. (redovne) sednice Skupštine akcionara

  1. Poziv za 57. sednicu Skupštine akcionara - Odluka o sazivanju Skupštine akcionara 2. Obaveštenje za akcionare 3. Formular ovla&sca

Izveštaj sa 56. (vanredne) sednice Skupštine akcionara (23.12.2021. godine)

Izveštaj sa 56. (vanredne) sednice Skupštine akcionara (23.12.2021) Zapisnik sa 56. (vanredne) sednice Skupštine akcionara (23.12.2021)

Poziv za 56. (vanrednu) sednicu Skupštine akcionara

  1. Poziv za 56. sednicu Skupštine akcionara - Odluka o sazivanju Skupštine akcionara 2. Obaveštenje za akcionare 3. Formular ovla&sca

Izveštaj sa 55. sednice Skupštine akcionara

Izveštaj sa 55. (vanredne) sednice Skupštine akcionara (22.10.2021)

Obaveštenje o isplati dividende za 2020. godinu

Obaveštenje o nameri isplate dividende za 2020. godinu (12.10.2021) Obaveštenje o isplati dividende za 2020. godinu (14.10.2021)

1 2
INFO I POMOĆ: 0800 009 009