AMS OSIGURANJE A.D.O.

Aktuelnosti
Vesti i obaveštenja

Sazivanje 61. (vanredne) sednice Skupštine akcionara

Poziv za 61. (vanrednu) sednicu Skupštine akcionara Obaveštenje za akcionare Formular ovlašćenja za učešće u radu

Izveštaj sa 60. sednice Skupštine akcionara

Izveštaj sa 60. (vanredne) sednice Skupštine akcionara Zapisnik sa 60. (vanredne) sednice Skupštine akcionara

Sazivanje 60. (vanredne) sednice Skupštine akcionara

Poziv za 60. (vanrednu) sednicu Skupštine akcionara Obaveštenje za akcionare Formular ovlašćenja za učešće u radu

Zapisnik sa 59. (vanredne) sednice Skupštine akcionara

Zapisnik sa 59. (vanredne) sednice Skupštine akcionara

Izveštaj sa 59. sednice Skupštine akcionara

Izveštaj sa 59. (vanredne) sednice Skupštine akcionara

Povrat razlike u premiji osiguranja od autoodgovornosti posredstvom JP "Pošta Srbije"

AMS Osiguranje nastavlja sa procesom isplate povrata dela premije klijentima - fizičkim  licima koja su u periodu od 03.08.2022. do 25.08.2022. godine ugovorili pol

1 2 3
INFO I POMOĆ: 0800 009 009