Obaveštavamo vas da smo uskladili svoje poslovanje sa ISO standardima ( ISO - International Organisation for Standardization) i na taj način obezbedili visok nivo kvaliteta usluga osiguranja koje imamo u ponudi.

Međunarodna organizacija za standardizaciju - ISO predstavlja mrežu nacionalnih instituta u 162 zemlje, sa sedištem u Ženevi i ujedno je najveća svetska institucija za razvoj standarda i sertifikaciju kompanija.

ISO standard koji se odnosi na utvrđeni sistem menadžmenta, daje okvir za upravljanje određenim aktivnostima u firmi, uz poštovanje zahteva u procesima poslovanja. Sistem menadžmenta AMS osiguranja usklađen je sa nekoliko ISO standarda.

Ključni ISO standardi razrađeni i u okviru naše organizacije su:

  • Sistem menadžmenta kvaliteta – ISO 9001
  • Sistem ekološkog menadžmenta – ISO 14001
  • Sistem menadžmenta zaštite i bezbednosti zaposlenih – OHSAS 18001
  • Sistem menadžmenta bezbedenosti informacija – ISO 27001

AMS osiguranje je izvršilo usklađivanje sistema menadžmenta sa ISO standardima u cilju povećanja konkurentnosti organizacije i usluga koje pruža. Našim klijentima nudimo proširenu ponudu usluga stvarajući sigurnije, kvalitetnije usluge i povoljnije cene.

Sistem menadžmenta kvaliteta – ISO 9001

Uvođenje ISO standarda 9001:2008, podrazumeva definisanje i usklađivanje procesa, način njihovog izvođenja i praćenja. Usklađeni procesi omogućuju bolju efikasnost, smanjuju troškove i unapređuju uslugu prema kupcu.

Sistem ekološkog menadžmenta – ISO 14001

Osim pomenutog standarda za sistem menadžmenta kvaliteta, AMS osiguranje je sertifikovalo i standard ISO 14001:2004 – Sistemi upravljanja zaštitom životne sredine. Ovaj standard pomaže našoj organizaciji da ostvari ciljeve zaštite životne sredine i određene ekonomske ciljeve.

Sistem menadžmenta zaštite i bezbednosti zaposlenih – OHSAS 18001

OHSAS 18001:2007 sadrži slične zahteve kao i ISO 9001 i ISO 14001, s tim što se odnosi na Sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu. Standard treba da omogući preduzeću da razvije i primeni politiku i ciljeve koji uzimaju u obzir zakonske zahteve i informacije o rizicima po zdravlje i bezbednost na radu.

Sistem menadžmenta bezbednosti informacija – ISO 27001

Standardom 27001:2005 – Sistemi menadžmenta bezbednošću informacija se obezbeđuje model za uspostavljanje, realizaciju, rad, praćenje, preispitivanje, održavanje i poboljšavanje ovog sistema.

WEBSHOP