Putno zdravstveno osiguranje može zaključiti domaći ili strani državljanin koji ima prebivalište, odnosno prijavljen boravak ili stalno nastanjenje na teritoriji Republike Srbije.

Polisa postaje aktivna prelaskom državne granice, nakon isteka dvadesetčetvrtog časa dana koji je naveden kao početak trajanja osiguranja a ističe završetkom dvadesetčetvrtog časa dana koji je naveden kao datum prestanka osiguranja. Povratkom u zemlju, polisa putnog zdravstvenog osiguranja automatski prestaje da važi.

U slučaju promene datuma putovanja, neophodno je da kontaktirate osiguravajuću kuću i poništite postojeću polisu kako bi vam izdali novu.

Polisa mora biti zaključena pre početka putovanja u inostranstvo, i ne može se produžiti za vreme trajanja puta. Za zaključivanje polise potreban je na uvid pasoš, a premija se plaća u celosti. 

Putno zdravstveno osiguranje ne važi na teritoriji Srbije.

Stranim državljanima polisa putnog zdravstvenog osiguranja ne važi u zemlji tokom boravka u zemlji čiji su državljani ili gde imaju prijavljeno stalno mesto prebivališta, i u kojoj ostvaruju pravo na zdravstvenu zaštitu.

Pre zaključivanja polise putnog zdravstvenog osiguranja važno je da se upoznate sa Uslovima osiguranja.

 

WEBSHOP