AMS OSIGURANJE A.D.O.

Ponuda osiguranja - Imovina

Osiguranje imovine, po pravilu, spada u dobrovoljna osiguranja, koja štite od nastanka štete vašu pokretnu i nepokretnu imovinu. Ovo osiguranje karakteriše suma osiguranja koja mora biti realno utvrđena, u zavisnosti od vrednosti osiguranog predmeta.

Imovinskim osiguranjem osiguranik se obezbeđuje od šteta na stvarima (npr. zgradama, mašinama, staklu) nastalih usled brojnih opasnosti čije ostvarenje može prouzrokovati njihovo oštećenje ili uništenje. Sem toga, mogu biti pokriveni i imovinski interesi, odnosno prava, čime se pruža zaštita i od mogućeg gubitka, odnosno umanjenja osiguranikove imovine (osiguranje od odgovornosti, osiguranje kredita, osiguranje od prekida rada, garancijsko osiguranje...).

Cilj osiguranja je da se usled nepredviđenog događaja, isplatom novčanog iznosa osiguranik vrati u period pre nastanka štete.

Osiguranje imovine Vam pruža izbor brojnih imovinskih osiguranja, prilagođenih Vašim i potrebama Vašeg poslovanja:

 • Osiguranje od požara i nekih drugih opasnosti

 • Osiguranje mašina od loma i nekih drugih opasnosti

 • Osiguranje od provalne krađe i razbojništva

 • Osiguranje stakla od loma

 • Kombinovano osiguranje nastanjenih stanova i stvari u njima

 • Kombinovano osiguranje elektronskih računara, procesora i sličnih uređaja

 • Osiguranje pokretne tehnike

 • Osiguranje objekata u izgradnji od svih rizika

 • Kombinovano osiguranje preduzetnika, mikro i malih preduzeća

 • Kombinovano osiguranje zajedničkih delova višespratnih stambenih zgrada masivne građevinske kategorije (stambenih zajednica)

 • Osiguranje od opasnosti prekida poslovanja usled požara i nekih drugih opasnosti

Požar

Osiguranje od požara i nekih drugih opasnosti

Osiguranje od požara i nekih drugih opasnosti je jedna od najstarijih i najraznovrsnijih vrsta osiguranja, kojim se pruža ekonomska zaštita za neposredne štete – oštećenje ili uništenje građevinskih objekata i drugih nekretnina, pokretnih stvari i slično.

Osnovni rizici koji su pokriveni Uslovima za osiguranje od požara i nekih drugih opasnosti su:

 • požar i udar groma;
 • eksplozija;
 • oluja;
 • grad
 • udar sopstvenog motornog vozila, sopstvene pokretne radne mašine u osigurani građevinski objekat;
 • pad letilice; i
 • manifestacije i demonstracije.

Posebnim ugovaranjem, može se ugovoriti osiguranje od rizika:

 • zemljotresa, koji iako relativno redak na našim prostorima, može da dovede do potpune štete po imovinu klijenta.

Procenom rizika sa ugovaračem osiguranja, preporučujemo proširenje osnovnih požarnih rizika sledećim dopunskim rizicima:

 • poplava, bujica i visoka voda;
 • klizanje tla i odron zemljišta;
 • sleganje tla;
 • snežna lavina;
 • iscurenje (lekaža) tečnosti i gasova;
 • izlivanje vode iz instalacija;
 • samozapaljenje zaliha;
 • isticanje užarene tečne mase; i/ili
 • udar nepoznatog motornog vozila u osigurani građevinski objekat.

Pored navedenih osiguranih opasnosti, osiguranje od požara i nekih drugih opasnosti pokriva i:

 • nestanak osigurane stvari kod ostvarenog osiguranog slučaja,
 • troškove učinjene pri raščišćavanju, rušenju i odvoženju u vezi sa nastalim osiguranim slučajem.

Posebnim ugovaranjem za proširenje pokrića osiguranja od opasnosti požara i nekih drugih opasnosti mogu da se osiguraju:

 • zalihe robe u rashladnim uređajima (vitrine, komore i zamrzivači) prodajnih i drugih objekata od opasnosti prestanka hlađenja usled kvara uređaja za hlađenje (sektor - civil), odnosno zalihe u hladnjačama po posebnim uslovima (sektor - industrija);
 • antene za prijem radio i televizijskog programa;
 • folije od veštačkog materijala (izuzev PVC folija) od opasnosti oluje i grada;
 • crteži, akti, planovi, poslovne knjige, kartoteke i slično, kao i elektronski nosači podataka;
 • gotov novac, hartije od vrednosti i druga dokumenta;
 • modeli, kalupi, mustre i šabloni.

VIŠE

Lom mašina

Osiguranjem mašina od loma i nekih drugih opasnosti

Osiguranjem mašina od loma se osiguravaju od oštećenja ili uništenja mašine, mašinski i električni uređaji i razna postrojenja usled nezgode u pogonu pod kojom se podrazumevaju događaji koji nastaju nepredviđeno i iznenada u vezi sa korišćenjem osigurane stvari.

Osiguravajuća zaštita osiguranja loma mašina obuhvata i nespretnost, nehat ili zlu nameru radnika ili drugog lica.

Oprema je osigurana za vreme:

 • normalne eksploatacije, kod osiguranika ili kada je data u najam i radi u redovnim eksploatacionim uslovima;
 • demontiranja i montiranja radi popravke, kao i za vreme same popravke.

Osiguranje podrazumeva popravku i zamenu delova, čije je oštećenje otkriveno tokom remonta (pod uslovom da se ne radi o postepenim mehaničkim i hemijskim uticajima).

VIŠE

Provalne krađe i razbojništa

Osiguranje od provalne krađe i razbojništva

Neminovni deo naše svakodnevice su, nažalost, provalne krađe i razbojništva. Ukoliko se nisu dogodile nama, veoma često se dešavaju u našem neposrednom okruženju. Zbog toga je jedna od prvih asocijacija na termin „osiguranje“ – zaštita od krađe.

Savremene mere obezbeđenja, kao oblici preventive, donekle umanjuju rizik nastanka provalne krađe i razbojništva, ali i uz njih, dešava se da nečiji novac ili druge vredne stvari budu ukradene i stoga je najadekvatnija zaštita u ovim slučajevima – polisa osiguranja.

Predmet osiguranja mogu da budu pokretne stvari u svojini osiguranika:

 • nameštaj, uređaji, mašine i aparati, zalihe, umetnička dela, knjige, razne zbirke i vredni predmeti i sl.;
 • gotovina – novac u raznim smestištima (sefovi, kase, kasete...), dragocenosti, menice, čekovi, akcije;
 • gotovina – novac u menjačnicama, bankama, novac i druga sredstva plaćanja za vreme prenosa i prevoza;
 • stvari zaposlenih kod osiguranika, stvari trećih lica primljenih na popravku ili prodaju, u najam, zalog ili čuvanje.

Osiguravajuća zaštita polisom osiguranja od provalne krađe i razbojništva pruža se od:

 • provalne krađe;
 • razbojništva (oduzimanja upotrebom sile ili pretnjom);
 • pokušaja izvršenja provalne krađe i razbojništva;
 • obesti i vandalizma u toku izvršenja provalne krađe i razbojništva;
 • saobraćajne nesreće i požara u slučaju prenosa ili prevoza novca i drugih sredstava plaćanja, odnosno dragocenosti.

VIŠE

Osiguranje stakla od loma

Svaki objekat u svom sastavu ima veće ili manje staklene površine. Na savremenim objektima čitavi zidovi ili krovovi su od različitih vrsta stakla ili staklenih cigala, pultovi od mermera, granita ili veštačkog kamena, oprema je porculanska, ugrađena su ili postavljena ogledala itd.

Ponudom osiguranja stakla od loma “AMS Osiguranje” a.d.o. omogućava svojim klijentima da nadoknade troškove zamene i reparacije stakla i drugih predmeta osiguranja ukoliko se na bilo koji način oštete i polome.

Predmet osiguranja stakla od loma mogu da budu:

 • sve vrste stakla, svetleći natpisi i reklame;
 • slike, natpisi i ukrasi izrađeni na osiguranim staklima;
 • mermerne ploče i ploče od veštačkog kamena na stolovima, pultovima, regalima i sl;
 • porculanski umivaonici, klozetske šolje;
 • ulična ogledala za regulisanje saobraćaja;
 • kulturni, istorijski i nadgrobni spomenici od kamena, betona i metala;
 • svetleći natpisi i reklame, a uz njih osigurani su i nestakleni delovi i ramovi koji čine njihov sastavni deo;
 • neonske i ostale svetleće cevi sa pripadajućim uređajima i bez njih.

Ovim osiguranjem pruža se osiguravajuća zaštita od uništenja ili oštećenja osiguranih stvari zbog ostvarenja bilo koje opasnosti (rizika) kojima su izložene osigurane stvari, osim za štetu prouzrokovanu:

 • prilikom premeštanja ili nameštanja osiguranih stvari u prostorijama koje nisu označene u ugovoru o zaključenom osiguranju,
 • ogrebotinom, izjedanjem i sličnim oštećenjima na površini osiguranih stvari,
 • klizanjem i sleganjem tla,
 • kod nadgrobnih spomenika prilikom otvaranja i zatvaranja grobnice.

VIŠE

Računari, procesori i sl.uređaji

Kombinovano osiguranje elektronskih računara, procesora i sličnih uređaja

Kombinovano osiguranje elektronskih računara, procesora i sličnih uređaja je poseban paket osiguravajućeg pokrića za zaštitu kompjutera i opreme koji su u današnjim uslovima postali nervni sistem svakog privrednog društva, od kancelarije, preko industrijskih preduzeća, do složenih privrednih sistema.

Osiguranje računarske opreme možete da ugovorite za opremu u vašem vlasništvu, ali i za opremu koju biste iz vašeg interesa želeli da osigurate jer je uzeta u najam ili obavljate njeno testiranje i slično.

Predmet osiguranja su:

 • računari i slični uređaji sa opremom;

 • pomoćne mašine;

 • klima i energetski uređaji;

 • instalacije;

 • procesni elektronski računari (procesori).

Zastupnici “AMS Osiguranje” a.d.o. predložiće vam da zajedno procenite da li je potrebno posebno ugovaranje osiguranja:

 • materijalne vrednosti spoljnih nosača podataka;
 • vrednosti podataka na nosačima podataka;
 • troškova za najam drugog računara u slučaju oštećenja vaše opreme.

Kombinovanim osiguranjem osiguravajuća zaštita pruža se od mnogobrojnih rizika:

 • požara i udara groma;
 • eksplozije;
 • oluje;
 • grada (tuče);
 • delovanja vode i pare na osiguranu opremu;
 • pada letilice;
 • manifestacija i demonstracija;
 • klizanja tla;
 • odrona zemljišta;
 • snežne lavine;
 • loma mašina;
 • provalne krađe i razbojništva.

Posebnih ugovaranjem, osiguranje obuhvata i:

 • zemljotres;
 • gubitak podataka na nosiocima podataka usled ostvarenja neke od navedenih opasnosti.

VIŠE

Osiguranje pokretne tehnike

Osiguranje imovine u većini slučajeva vezano je za mesto osiguranja. Usled potrebe da se određeni uređaji, aparati i instrumenti prenose sa jednog mesta na drugo, sa ciljem obavljanja različitih poslova merenja, snimanja, kontrole, istraživanja, obrade podataka i tome slično, nastalo je kombinovano osiguranje prenosnih uređaja, instrumenata i računarske tehnike – osiguranje pokretne tehnike. Ovim sveobuhvatnim paketom osiguranja obezbeđujete naknadu za pretrpljene materijalne štete nastale od gotovo svih mogućih rizika koji mogu da se ostvare.

Predmet osiguranja su prenosivi aparati, uređaji, instrumenti i računarska tehnika koji služe za snimanje, reprodukciju zvuka i slike, medicinsku i tehničku dijagnostiku, merenje, kontrolu, geološka i druga istraživanja, za obradu podataka itd.

Osiguravajuće pokriće ovim osiguranjem pruža se za čitav niz rizika. Osiguravajuća zaštita zavisi od toga da li je predmet osiguranja na mestu upotrebe i uskladištenja ili je u prevozu i prenosu. Za vreme prevoza i prenosa uređaji, instrumenti i računarska tehnika osigurani su od bilo koje opasnosti na kopnu, u vodi ili vazduhu.

Za vreme upotrebe i uskladištenja, oprema je osigurana od:

 • opasnosti požara i nekih drugih opasnosti (udara groma, eksplozije, oluje, grada, poplave i bujice, izlivanja vode iz instalacija itd.);
 • loma mašina i nekih drugih opasnosti;
 • provalne krađe i razbojništva.

VIŠE

Osiguranje objekata u izgradnji od svih rizika

Svi koji se bave građevinskom industrijom znaju da ovakav posao prati veliki rizik da neće sve teći po planu, te da može doći do problema kao što su kašnjenje za izgradnjom ili fizičko oštećenje objekta, što dovodi do novčanih gubitaka i problema između investitora, izvođača i krajnjih korisnika. Zato je u ovakvim slučajevima najbolje odlučiti se na vreme za polisu osiguranja koja će Vas u svakoj situaciji zaštiti od nepredviđenih okolnosti.

Osiguranje objekata u izgradnji od svih rizika vam pruža garancije kada su u pitanju ne samo radovi, već i materijal i oprema. Ova vrsta osiguranja namenjena je svima onima koji se bave izgradnjom objekata, odnosno kada je u izgradnju uključeno više strana, a svaka od tih strana mora da preuzme svoj deo rizika.

Rizici pokriveni osiguranjem objekata u izgradnji od svih rizika, u zavisnosti od toga kako je ugovoreno, mogu obuhvatiti sledeće rizike:

 • nastanak materijalne štete;
 • odgovornost prema trećim licima;
 • gubitak bruto dobiti investitora

VIŠE

ŠOMAŽ

Osiguranje od opasnosti prekida poslovanja usled požara i nekih drugih opasnosti

Osiguranjem od prekida rada (Šomažno osiguranje) se pravnim subjektima (preduzećima) nadoknađuje izgubljeni dobitak koji nije mogao da bude ostvaren usled nastanka štetnog događaja obuhvaćenog nekim drugim prethodno zaključenim osiguranjem – najčešće osiguranjem od opasnosti požara i nekih drugih opasnosti ili osiguranjem mašina od loma i nekih drugih opasnosti.

Prekid rada ili smanjenje privredne aktivnosti koje nastupa kao posledica nekog štetnog događaja može da izazove ekonomske posledice koje su često veće nego sama materijalna šteta nastala uništenjem ili oštećenjem građevinskog objekta ili opreme u sklopu Vaše delatnosti. Brz oporavak u ovakvim okolnostima odlučujući je za realizaciju poslovnih planova, a često i sam opstanak Vašeg posla. Da biste bili u mogućnosti da to ostvarite u što kraćem roku, neophodno je da se na neki način obezbede novčana sredstva kojima ćete nadoknaditi izgubljenu dobit i troškove.

Iz navedenih razloga “AMS osiguranje” a.d.o. predlaže Vam da uz osiguranje vaše imovine od požara i mašina od loma, odnosno ostala osnovna osiguranja vaše imovine, zaključite i dopunsko osiguranje od opasnosti prekida rada. Šomažno osiguranje se ugovara sa društvom za osiguranje sa kojim je zaključeno osiguranje od opasnosti požara i nekih drugih opasnosti, odnosno osiguranje mašina od loma i nekih drugih opasnosti.

Osiguranje od opasnosti prekida rada zbog požara i nekih drugih opasnosti predstavlja vid zaštite koji je u savremenom poslovanju nezaobilazan.

Predmet osiguranja su:

 • poslovna dobit koja se ostvaruje obavljanjem registrovane privredne delatnosti;
 • troškovi poslovanja fiksnog karaktera.

Osiguravajuće pokriće se odnosi na štete nastale usled prekida rada ili smanjenja privredne aktivnosti zbog uništenja, oštećenja ili nestanka osiguranih stvari do kojih dolazi prilikom ostvarenja neke od osnovnih opasnosti, kao što su:

 • požar i udar groma;
 • eksplozija;
 • oluja;
 • grad (tuča);
 • udar sopstvenog motornog vozila i sopstvene pokretne radne mašine u osigurani građevinski objekat;
 • pad letilice;
 • manifestacije i demonstracije.

Ukoliko je ugovoreno kao dopunsko osiguravajuće pokriće uz osiguranje imovine od požara i nekih drugih opasnosti, stručna služba “AMS Osiguranje” a.d.o. predložiće Vam posebno ugovaranje nekog od dopunskih rizika, među kojima je osiguravajuća zaštita od prekida rada i usled:

 • poplave i bujice;
 • izlivanja vode iz instalacija;
 • klizanja tla i odrona zemljišta;
 • sleganja tla;
 • snežne lavine;
 • iscurenja tečnosti i gasa (lekaža);
 • samozapaljenje zaliha.

Posebnim ugovaranjem, ukoliko je ugovoren kao dopunski rizik uz osiguranje imovine od požara i nekih drugih opasnosti, moguće je da se osiguravajuće pokriće štete zbog prekida rada proširi i na:

 • zemljotres.

Posedovanje rezervnih i drugih kapaciteta kojima se omogućava delimičan nastavak poslovnih aktivnosti, obim pokrića, izbor perioda trajanja ugovora o osiguranju i način plaćanja su faktori koji pružaju mogućnost za odobravanje različitih popusta na obračunatu premiju osiguranja.

VIŠE

Osiguranje imovine i prekida rada od svih rizika - ALL RISK

„Svi rizici” (engl. All Risk) je pristup, odnosno načelo po kojem se osiguranje zaključuje u svrhu obezbeđenja osiguranih predmeta od svih opasnosti koje ga mogu ugroziti. Ovaj izraz se u engleskoj praksi najčešće koristi za označavanje osiguranja od svih rizika.

Osiguranje od svih rizika je osiguranje imovine namenjeno svim privrednim društvima koja imaju širok opseg poslovanja. All Risk osiguranje već više godina predstavlja standard u svetu osiguranja.

Za razliku od većine drugih osiguranja imovine, osiguranjem od svih rizika ne pokrivaju se pojedinačno nabrojani rizici, već osigurani događaj predstavlja ostvarenje svakog onog rizika koji izaziva oštećenje, uništenje ili gubitak osiguranog predmeta (neimenovane opasnosti – svi rizici), izuzev rizika izričito isključenih odredbama uslova osiguranja, odnosno polise osiguranja. Radi se o najširem obimu pokrića u imovinskom osiguranju. Osiguraniku je znatno olakšano dokazivanje osiguranog slučaja jer je jedino dužan da dokaže kako je šteta posledica nekog spoljnog uzroka.

Osnovne karakteristike All Risk osiguranja su:

 • jedna polisa za ugovoreni broj rizika;

 • manje administracije;

 • mogućnost sklapanja osiguranja prekida rada (šomaž);

 • mogućnost proširenja standardnih oblika pokrića na pokriće od svih, neimenovanih opasnosti, čime se pruža potpuna zaštita za imovinu i poslovanje privrednog društva;

 • mogućnost ugovaranja raznih iznosa učešća u šteti (franšiza), čime se bitno smanjuju premije osiguranja;

 • odgovarajuće nagrađivanje, dodatnim smanjenjem premije, za mere preduzete sa namerom sprečavanja ostvarenja rizika;

 • mogućnost osiguranja na novonabavnu vrednost, po principu „staro za novo“.

Preduzetnici, mikro i mala preduzeća

Kombinovano osiguranje preduzetnika, mikro i makro preduzeća

Paket osiguranja preduzetnika, mikro i malih preduzeća (PM&MP) namenjen je preduzetnicima koji su već uložili dovoljno novca i vremena da postave svoj posao na noge ili tek pokreću svoj biznis. “AMS Osiguranje” a.d.o. svojim klijentima omogućava jedinstvenu i sveobuhvatnu ponudu osiguranja kojim se Vaš posao štiti od rizika koji sa sobom mogu da donesu neplanirani štetni događaji.

Polisa osiguranja PM&MP, na jednom mestu za sve ugovorene rizike, omogućava lakše upravljenje rizicima i jednostavniju administraciju, uz minimalna ulaganja. Širok je spektar delatnosti koje mogu da budu osigurane, počev od uslužnih delatnosti, sve do proizvodnih malih i srednjih privrednih društava i zanatlija.

S obzirom na to da uspešno poslovanje preduzeća podrazumeva i obezbeđenje od rizika koji mogu da unište njegovu imovinu i finansijski interes, paket osiguranja PM&MP podrazumeva, pre svega, osiguranje imovine od osnovnih požarnih rizika na osnovu vrednosti imovine klijenta, kao i imovine uzete u najam, zakup ili na lizing:

 • građevinskih objekata – poslovnog prostora;
 • opreme; i
 • zaliha.

Osiguranje navedene imovine u paketu osiguranja PM&MP pod osnovnim osiguravajućim pokrićem obuhvata:

 • požar i udar groma;
 • eksploziju;
 • oluju;
 • grad (tuču);
 • udar sopstvenog motornog vozila, sopstvene pokretne radne mašine u osigurani građevinski objekat;
 • pad letilice; i
 • manifestacije i demonstracije.

“AMS Osiguranje” a.d.o. nudi izbor proširenog osiguravajućeg pokrića požarnih rizika i na:

 • izliv vode iz instalacija;
 • poplave, bujice i visoke vode;
 • klizanje tla;
 • zemljotres; i
 • udar nepoznatog motornog vozila u osigurani građevinski objekat.

Pored požarnih rizika, paket osiguranja PM&MP, u zavisnosti od potreba osiguranika, sadrži:

 • osiguranje od opasnosti provalne krađe i razbojništva;
 • za opremu;
 • zalihe;
 • novac u manipulaciji na uplatno – isplatnom mestu; i
 • novac u blagajni.
 • osiguranje mašina od loma;
 • kombinovano osiguranje elektronskih računara;
 • osiguranje stakla od loma, kao i svetlećih natpisa i reklama;
 • osiguranje troškova i izgubljene dobiti usled prekida rada prouzrokovanog ostvarenjem rizika požara, eksplozije, udara groma ili pada letelice.

PM&MP paketom osiguranja na jednom mestu klijent može dodatno da izabere i osiguranje:

 • građansko – pravne odgovornosti iz delatnosti prema trećim licima i stvarima trećih lica;
 • odgovornosti poslodavca prema zaposlenima.

Sveobuhvatnost polise osiguranja PM&MP ogleda se i u mogućnosti da ovakvim načinom osiguranja klijent ispuni i svoju zakonsku obavezu osiguranja zaposlenih od sledećih osnovnih rizika:

 • osiguranje rizika smrti usled nezgode; i
 • osiguranje invaliditeta nastalog kao posledica nezgode.

Proširenjem osiguravajućeg pokrića, u okviru PM&MP osiguranja moguće je i:

 • osiguranje troškova lečenja usled nezgode;
 • osiguranje dnevne naknade (privremene sprečenosti za rad usled nesrećnog slučaja);
 • naknade zbog preloma kosti usled nesrećnog slučaja (nezgode);
 • naknade za hiruršku intervenciju nastalu kao posledica nesrećnog slučaja (nezgode).

VIŠE

Domaćinstvo

Kombinovano osiguranje nastanjenih stanova i stvari u njima

Imovina koja je, bez sumnje, najvrednija stvar u našem posedu je dom. Za opremanje i kupovinu Vašeg stana ili kuće nesumnjivo je potrebno uložiti ogromnu količinu truda, ali i finansija. Sve što ste godinama sticali može u samo jednom trenutku da nestane usled delovanja različitih opasnosti. Nemojte dozvoliti da neprijatna iznenađenja poremete planove za budućnost Vas i Vaših najdražih.

Jedna od najčešče zaključivanih vrsta osiguranja imovine je osiguranje domaćinstva.

Ono podrazumeva pokriće šteta nastalih na Vašem stanu ili kući, kao i svih stvari i dragocenosti koje se nalaze u vašem domu. Jedinstvena polisa, osim navedenih, podrazumeva i pokriće rizika od šteta koje nezgoda u vašem domu pričini trećim licima. Situacija koja se često dešava, je da usled izliva vode u Vašem stanu dođe do oštećenja zidova komšija koji žive ispod Vas, recimo dok ste na putu. Štetu koju biste morali da nadoknadite, nadoknadićemo mi, a vi ćete moći da nesmetano nastavite sa svojim svakodnevnim aktivnostima.

Osiguranje domaćinstva Vas štiti od sledećih rizika:

 • požar i udar groma
 • eksplozija
 • oluja
 • grad
 • pad letelice
 • manifestacije i demonstracije
 • izliv vode iz instalacija
 • provalna krađa i razbojništvo
 • lom stakla
 • odgovornost iz upotrebe osiguranog stana

Osiguranje domaćinstva obezbeđuje pokriće šteta:

 • na građevinskom objektu (stan ili kuća)
 • stvari i dragocenosti u vašem domuaćinstvu
 • odgovornost za štetu pričinjenu iz vašeg stana ili kuće

 

Osiguranje domaćinstva na prvi rizik

„AMS Osiguranje“ u ponudi imovinskih osiguranja ima jedinstveni proizvod – osiguranje domaćinstva na prvi rizik. Ponuda je prilagođena budžetu, vremenu i potrebom za sigurnošću korisnika usluga.

Polisom osiguranja domaćinstva na prvi rizik možete da osigurate stalno nastanjene kuće i/ili stanove, na ovaj način obezbeđujete pokriće određenog broja rizika, odnosno prijavu više štetnih događaja u toku trajanja osiguranja, sve do iznosa ugovorene sume osiguranja.

Ugovaranjem osiguranja domaćinstva na prvi rizik sa našim društvom za osiguranje, ostvarujete brojne pogodnosti i benefite, a pre svega:

 • Jednokratnom uplatom premije obezbeđujete osiguravajuće pokriće za vaš dom u trajanju od godinu dana;
 • Uplatom premije od svega 1.800,00 dinara osiguravate kuću ili stan, bez obzira na broj kvadrata i starost objekta;
 • Mogućnost zaključenja ugovora o osiguranju putem uplate navedenog iznosa u bilo kojoj pošti ili banci, za svega nekoliko minuta;
 • Sumu osiguranja do 2.500.000,00 dinara;
 • Brza i korektna isplata šteta.

Ovim osiguranjem pokrivene su sledeće opasnosti (rizici) do iznosa 2.500.000,00 dinara: požar, eksplozija, udar groma, oluja i grad; izliv vode iz instalacija do iznosa 125.000,00 dinara i lom stakla do iznosa 25.000,00 dinara.

Stambene zajednice

Kombinovano osiguranje zajedničkih delova višespratnih stambenih zgrada masivne građevinske kategorije

Osiguranje zajedničkih delova višespratnih stambenih zgrada masivne građevinske kategorije, odnosno stambenih zajednica postala je nužna potreba građana u očuvanju svoje imovine od brojnih štetnih i neprevidivih događaja. Skupština stanara sa svojim stanarom upravnikom ili profesionalnim upravnikom zgrade može ekonomski osigurati sastavne delove zgrade koji čine zajedničko vlasništvo (prostorije za zajedničku upotrebu, hodnici, stepeništa, krov, liftovi i sl.) i osigurati stambenu zajednicu od odgovornosti prema trećim licima.

Osiguranje pokriva uništenje ili oštećenje predmeta osiguranja ostvarenjem sledećih rizika:

 • požara i udara groma;
 • eksplozije;
 • oluje;
 • grada (tuče);
 • udara motornog vozila i pokretne radne mašine;
 • pada letelice;
 • manifestacija i demonstracija;
 • izlivanje vode iz instalacija;
 • zemljotresa;
 • lom mašina i
 • opšta odgovornost

Ako se posebno ugovori i obračuna dodatna premija, osiguravajuća zaštita se proširuje na jedan ili više dopunskih rizika:

 • poplavu i bujicu;
 • težinu snega;
 • prodor meteorskih voda sa krovova;
 • indirektni udar groma i
 • lom stakla

VIŠE

Treba da znate

U slučaju nastanka požara, potrebno je pozvati broj 193 i ostaviti konkretne podatke o lokaciji požara: adresu, sprat i broj stana.

Pomoć dežurne službe MUP-a moguće je dobiti pozivanjem broja 192, a hitnu pomoć pozivom na broj 194.

Kada nastane osigurani slučaj, osiguranik je obavezan da postupi na sledeći način:

 1. odmah preduzme sve mere da se smanje štetne posledice;

 2. obavesti osiguravača o nastupanju osiguranog slučaja odmah po saznanju, a najkasnije u roku od tri dana od kada je to saznao;

 3. da što pre, a najdalje u roku od tri dana, pismeno potvrdi prijavu osiguravaču učinjenu usmeno, telefonom, pisano ili na neki drugi način;

 4. u slučajevima kada je šteta prouzrokovana od požara, eksplozije, provalne krađe i razbojništva – odmah prijavi događaj nadležnom organu unutrašnjih poslova i navede koje su sve stvari uništene ili oštećene, odnosno nestale;

 5. odmah po nastanku osiguranog slučaja, ili kad to prilike dozvoljavaju, podnese osiguravaču popis uništenih/oštećenih stvari, uz približnu naznaku njihove vrednosti;

 6. do dolaska predstavnika osiguravača ne promeni stanje uništenih/oštećenih stvari, osim ako je promena u javnom interesu ili interesu smanjenja obima oštećenja. Ako se promena izvrši sa tim ciljem, osiguranik je dužan da odmah obavesti osiguravača: telefonom, pisano ili na neki drugi način.

Ugovarač osiguranja je dužan da predstavniku osiguravača pruži sve podatke i druge potrebne dokaze za utvrđivanje uzroka, obima i visine štete. Osiguravač može zahtevati da osiguranik pribavi i druge dokaze, ako je to potrebno i opravdano.

INFO I POMOĆ: 0800 009 009