AMS OSIGURANJE A.D.O.

Inkluzija i mobilnost za osobe sa invaliditetom

EN-IN (Enable inclusion for disabled persons by improved mobility and safety in the Danube area)

Auto-moto savez Srbije u saradnji sa Univerzitetom u Ljubljani, sprovodi projekat omogućavanja inkluzije osoba sa invaliditetom, poboljšanjem mobilnosti i sigurnosti u zemljama Dunavskog regiona (EN-IN), sa ciljem promovisanja aktivnog uključivanja osoba sa invaliditetom i starijih osoba u oblastima Dunavskog područja, poboljšanjem uslova za njihovu mobilnost.

Poboljšanje mobilnosti marginaliziovanih grupa ljudi u Podunavlju predstavlja značajnu prepreku održivom i inkluzivnom ekonomskom rastu i razvoju. Projekat ima za cilj da reši ovo važno pitanje pripremanjem višestrukog transnacionalnog projekta sa ciljem povećanog intezitet saradnje između zainteresovanih strana, olakšavanjem transnacionalne razmenu najboljih praksi i izgradnjom strategije za poboljšanje mobilnosti i sigurnosti osoba sa invaliditetom i starijih ljudi u regionu Dunava.
EN-IN je u potpunosti u skladu sa deklaracijom EUSDR PA1, kako bi pravo na mobilnost i dostupnost zdravstvenih usluga, obrazovanja i kulturnih sadržaja bili jednaki za sve u Dunavskom regionu, posebno u udaljenim ruralnim područjima.
Projekat će proceniti potrebe i izazove u vezi sa dostupnošću osoba sa invaliditetom i predložiti održivo rešenje za razvoj usluga u tom pogledu kroz uključivanje stvaranja online platforme za pružanje informacija i dostupnost usluga osobama sa invaliditetom u celokupnom projektu.

Projekat je sufinansiran iz fondova Evropske unije (ERDF, IPA).

INFO I POMOĆ: 0800 009 009