Zaključenje ugovora o osiguranju putnika od posledica nesrećnog slučaja (nezgode) zakonski je propisana obaveza je za sva pravna i fizička lica koja se bave prevozom putnika u javnom saobraćaju.

Ukoliko nastane nesrećni slučaj (nezgoda), koja je u neposrednoj uzročnoj vezi sa putovanjem i upotrebom prevoznog sredstva, osiguranik ima pravo na:

  • osiguranu sumu za slučaj smrti, ako je usled nezgode nastupila smrt osiguranika

  • procenat od osigurane sume koji odgovara procentu invaliditeta, ako je usled nezgode kod osiguranika nastupio trajni invaliditet

  • naknadu za slučaj privremene sprečenosti za rad, stvranih i nužnih troškova lečenja putnika

Putnicima u javnom prevozu smatraju se:

  • lica koja se nalaze u prevoznom sredstvu kojim se obavlja javni prevoz i koja imaju nameru da putuju, bez obzira da li su kupila voznu kartu ili nisu, uključujući i lica koja imaju pravo na besplatnu vožnju

  • lica koja se nalaze u krugu stanice, pristaništa, luke, aerodroma ili u neposrednoj blizini prevoznog sredstva, pre ukrcavanja, koja imaju nameru da putuju

  • lica koja su obavila putovanje i napustila prevozno sredstvo, a nalaze se u neposrednoj blizini prevoznog sredstva, u krugu stanice, pristaništa, luke ili aerodroma

Osigurane sume, koje istovremeno predstavljaju i krajnju obavezu osiguravača, propisane su Zakonom o obaveznom osiguranju u saobraćaju.

Minimalna osigurana suma iznosi:

  • u slučaju smrti 8.000 evra

  • za slučaj nastanka invaliditeta 16.000 evra

  • za lečenje putnika i privremenu sprečenost za rad do 4.000 evra

 

Za više informacija o  Opštim  uslovima za osiguranje lica od posledica nesrećnog slučaja (nezgode)  kliknite ovde.
Za više informacija o Dopunskim  uslovima za  osiguranje putnika u javnom saobraćaju kliknite ovde.

WEBSHOP