Individualno osiguranje 

Individualno osiguranje mogu zaključiti lica od 14 do 75 godina, osim lica potpuno lišena poslovne sposobnosti.

Kolektivno osiguranje zaposlenih

Kolektivno osiguranje zaposlenih mogu zaključiti pravna lica za svoje zaposlene, osim lica potpuno lišena poslovne sposobnosti.

Korisnik osiguranja kada nastane nezgoda ima pravo na:

  • osiguranu sumu za slučaj smrti, ako je usled nezgode nastupila smrt osiguranika
  • procenat od osigurane sume koji odgovara procentu invaliditeta, ako je usled nezgode kod osiguranika nastupio invaliditet
  • naknadu troškova lečenja koje osiguranik sam plati i koji ne padaju na teret zdravstvenog osiguranja, a nastali su kao posledica nezgode
  • ugovoreni iznos dnevne naknade, ako nezgoda ima za posledicu osiguranikovu prolaznu nesposobnost za rad

Za više informacija o Opštim uslovima za osiguranje lica od posledica nesrećnog slučaja (nezgode)  kliknite ovde.
Za više informacija o Posebnim uslovima za slučaj hiruške intervencije kliknite ovde.

 

WEBSHOP