Ovom polisom osiguranja osiguravaju se sva lica koja imaju svojstvo vozača ili putnika u vozilu, i to od sledećih rizika:

  • smrti nastale u vozilu usled nesrećnog slučaja

  • trajnog invaliditeta kao posledice povrede u vozilu

Osiguranje vozača i putnika od nezgode može biti:

  • pojedinačno

  • grupno

Može se ugovoriti i za određeni broj lica bez naznake njihovih imena. U tom slučaju, osiguranje važi samo pri upravljanju i vožnji motornim vozilom koje je naznačeno na polisi. Osiguravač može biti svako fizičko i pravno lice koje poseduje motorno vozilo.

Osiguranje vozača i putnika od nezgode osigurava se na izabranu osiguranu sumu, posebno za slučaj invaliditeta i za slučaj smrti, a regulisano je Opštim i Dopunskim uslovima.

Za više informacija o  Opštim uslovima za osiguranje lica od posledica nesrećnog slučaja (nezgode) kliknite ovde
Za  više informacija o Dopunskim uslovima za osiguranje vozača, putnika i radnika od posledica nesrećnog slučaja (nezgode) kliknite ovde

WEBSHOP