Polisa Kasko light osiguranja ne pokriva štete nastale na vozilu:

  •     usled sudara koji je nastao van javnog puta
  •     ukoliko nije bilo fizičkog kontakta sa jednim ili više vozila
  •     ako je sudar posledica kontakta sa bilo kojim drugim objektom osim sa jednim ili više vozila
  •     fizičkim kontaktom sa nepoznatim vozilom
  •     događajem koji nije nastao u skladu sa uslovima osiguranja

Na Kasko Light osiguranje vozila ne primenjuje se bonus i malus sistem.

 

WEBSHOP