"AMS Osiguranje"a.d.o. Vam nudi grupu imovinskih osiguranja na koju se možete potpuno osloniti. Osiguranjem imovine, obezbeđeni ste od šteta na stvarima, nastalih usled brojnih opasnosti čije ostvarenje može prouzrokovati njihovo oštećenje ili uništenje. Osim toga, pokriveni su i imovinski interesi, odnosno prava, čime se pruža zaštita i od mogućeg gubitka odnosno umanjenja osiguranikove imovine. 

Cilj osiguranja je da se usled nepredviđenog događaja, isplatom novčanog iznosa osiguranik vrati u period pre nastanka štete.

Osiguranje imovine vam pruža izbor brojnih imovinskih osiguranja, prilagođenih vašim i potrebama vašeg poslovanja:

 • osiguranja od požara i drugih opasnosti
 • osiguranje od provalne krađe i razbojništva
 • osiguranje od opasnosti zemljotresa 
 • osiguranje zaliha
 • osiguranje mašina od loma
 • kombinovano osiguranje elektronskih računara, procesora i sličnih uređaja
 • osiguranje stakla od loma
 • osiguranja opšte i profesionalne odgovornosti
 • osiguranja pravne zaštite
 • transportna osiguranja
 • osiguranja objekata u montaži i izgradnji 

 

Preuzmite informacije za ugovarača osiguranja.

WEBSHOP