Prilikom podnošenja odštetnog zahteva, neohodno je prikupite i dostavite svu relevantnu dokumentaciju u vezi nastale štete, a posebno:
 
1. Čitko popunjen i potpisan jedan od sledećih odštetnih zahtev

2. Popunjena Izjava o štetnom događaju
3. Lična karta podnosioca odštetnog zahteva
4. Polisa imovinkog osiguranja
5. Instrukcija za plaćanje
6. Kopija kartice tekućeg računa

 

WEBSHOP