1. Čitko popunjen i potpisan odštetni zahtev
Preuzmite odštetni zahtev u pdf formatu
2. Saobraćajna dozvola
3. Lična karta podnosioca odštetnog zahteva
4. Polisa osiguranja od auto-odgovornosti
5. Zapisnik MUP-a, Dnevni izveštaj, Evropski obrazac ili slično
6. Popunjena Izjava
Preuzmite formular u pdf formatu
7. Izjava o načinu isplate naknade štete
Preuzmite Izjavu o načinu isplate naknade štete u pdf formatu
8. Kopija kartice tekućeg računa

Napomena: Ukoliko je vlasnik vozila Pravno lice potrebno je za prijavu štete overiti Odštetni zahtev i Instrukciju za plaćanje pečatom pravnog lica. Ukoliko prijavljujete štetu na licima potrebno je da uz pomenuta dokumenta dostavite i originalnu medicinsku dokumentaciju.

Napomena: Navedena dokumentacija predstavlja minimum potrebne dokumentacije za prijem prijave štete. U zavisnosti od okolnosti štetnog događaja, „AMS Osiguranje“ a.d.o. Zadržava pravo da od podnosioca zatraži dodatnu dokumentaciju neophodnu za dalji tok rešavanja konkretne štete.

 

 

 

 

 

 

 

WEBSHOP